Izolacja dla lepszego jutra

Co można zaizolować przy pomocy produktów URSA?

Produkty URSA służą do izolacji termicznej, akustycznej: fundamentów, ścian wewnętrznych i wewnętrznych, dachów,  podłóg, stropów. W każdym z tych przypadków posiadają inne parametry dobrane tak, aby spełniać najwyższe wymagania stawiane przed danym rozwiązaniem.