Izolacja dla lepszego jutra

Co to jest opór cieplny R?

Opór cieplny R charakteryzuje materiał o określonej grubości i im wyższa wartość oporu cieplnego tym warstwa ma lepsze właściwości izolacyjne. R wyrażone jest w [m2K/W]. Im lepsza lambda (niższa) i większa grubość materiału, tym lepszy opór cieplny warstwy. Wartości oporu R dla wełen URSA mieszczą się w przedziale 1,11 ÷ 6,15.