Izolacja dla lepszego jutra

Dlaczego nie należy "upychać" wełny?

"Upychanie" wełny w konstrukcji dachu może doprowadzić do stanu, w którym szczelina wentylacyjna będzie niedrożna, co uniemożliwi poprawną wentylację dachu. Upychanie wełny z ekonomicznego punktu widzenia  również nie ma sensu. Lepiej zamontować wełnę o niższym współczynniku przewodzenia ciepła λ o grubości dostosowanej do wysokości krokwi.