Izolacja dla lepszego jutra

Dlaczego nie należy "upychać" wełny?

Grubość wełny URSA montowanej w ściance działowej powinna być równa przestrzeni między płytami GK. Użycie wełny o grubości wyższej niż odległość między płytami wymusza konieczność "upychania" wełny, co jest niedopuszczalne. Upychanie wełny w ściance działowej może doprowadzić do deformacji/wybrzuszania płyt GK.