Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 38 in /home/platne/serwer27067/public_html/plugins/system/fix404errorlinks/fix404errorlinks.php on line 1207
URSA - Deklaracja środowiskowa dla wyrobów z wełny mineralnej URSA


Deklaracja środowiskowa dla wyrobów z wełny mineralnej URSA

W kwietniu 2019 roku URSA Polska otrzymała deklarację środowiskową typ III "zgodne z EN 15804" dla wszystkich wyrobów z wełny mineralnej produkowanych w Zakładzie w Dąbrowie Górniczej.

Aktualnie Deklaracje Środowiskowe typu III wydawane na postawie PN-EN 15804:2014 stanowią jedyne źródło usystematyzowanej i porównywalnej wiedzy na temat oddziaływania produktu na środowisko oraz budynek w czasie całego jego życia, na bazie europejskiego prawa i norm. Obejmują całościową analizę, a nie tylko wybrany przez producenta aspekt. Nie ma aktualnie innego ogólnie dostępnego i ogólnie przyjętego systemu, który pozwala na realne i mierzalne określanie wpływu wyrobu na środowisko.

Posługiwanie się deklaracjami środowiskowymi to przejaw odpowiedzialnej polityki producentów w odniesieniu do środowiska naturalnego, w czasie całego cyku życia oferowanych przez nich wyrobów. Deklaracje będą już wkrótce częścią ogólnego systemu deklarowania parametrów wyrobów w zdecydowanie szerszym niż do tej pory zakresie, z uwzględnieniem wpływu na środowisko.