Deklaracje Właściwości UżytkowychDeklaracja Właściwości Użytkowych - DWU (ang. Declaration of Performance - DoP) to dokument właściwy dla konkretnego materiału (konkretnej paczki wyrobu).
Numer Deklaracji Właściwości Użytkowych umieszczony jest na etykiecie wyrobu. Poniżej, na przykładowej etykiecie, numer przedstawiony jest jako XXX-XXX-YYY-ZZZ


Aby otrzymać dokument, przejdź na stronę dop.ursa-insulation.com i postępuj zgodnie z instrukcjami.
Każdorazowo, właściwości wyrobu są prezentowane w kartach produktowych zamieszczonych na naszej stronie internetowej.