Kalkulator TERMO

Kalkulator TERMO pomoże dobrać dla Twojego domu właściwą izolację termiczną - przegrodę można sprawdzić całościowo pod kątem cieplno-wilgotnościowym.

TERMO to z jednej strony proste, a z drugiej wydajne i miarodajne narzędzie, dzięki któremu można sprawdzić, czy obecnie użytkowany lub planowany budynek spełnia wymogi w zakresie minimalnych wartości współczynnika przenikania ciepła U dla różnego typu przegród budowlanych zgodnie z aktualnie obowiązującymi Warunkami Technicznymi. W programie uwzględnione są wszystkie typy przegród budowlanych oraz bardzo szeroka bibilioteka materiałów, z których mogą być one wykonane. W odróżnieniu od prostych narzędzi dostępnych on-line użytkownik może definiować własne materiały oraz definiować i zachowywać własne przegrody, by później dokonywać ich modyfikacji.

Dużą zaletą TERMO jest jego prosta obsługa. Wszystkie obliczenia można wykonać w kilku prostych krokach w ciągu zaledwie kilku minut. Na koniec jest możliwość uzyskania wydruku z podsumowaniem wyników zawierającym szczegółowy raport dotyczący właściwości cieplno-wilgotnościowych.

Więcej