Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 38 in /home/platne/serwer27067/public_html/plugins/system/fix404errorlinks/fix404errorlinks.php on line 1207
URSA - Kalkulator Termo

 

Kalkulator TERMO

Kalkulator TERMO pomoże dobrać dla Twojego domu właściwą izolację termiczną - przegrodę można sprawdzić całościowo pod kątem cieplno-wilgotnościowym.

TERMO to z jednej strony proste, a z drugiej wydajne i miarodajne narzędzie, dzięki któremu można sprawdzić, czy obecnie użytkowany lub planowany budynek spełnia wymogi w zakresie minimalnych wartości współczynnika przenikania ciepła U dla różnego typu przegród budowlanych zgodnie z aktualnie obowiązującymi Warunkami Technicznymi. W programie uwzględnione są wszystkie typy przegród budowlanych oraz bardzo szeroka biblioteka materiałów, z których mogą być one wykonane. W odróżnieniu od prostych narzędzi dostępnych on-line użytkownik może definiować własne materiały oraz definiować i zachowywać własne przegrody, by później dokonywać ich modyfikacji.

Dużą zaletą TERMO jest jego prosta obsługa. Wszystkie obliczenia można wykonać w kilku prostych krokach w ciągu zaledwie kilku minut. Na koniec jest możliwość uzyskania wydruku z podsumowaniem wyników zawierającym szczegółowy raport dotyczący właściwości cieplno-wilgotnościowych.


Warunki korzystania z Aplikacji TERMO

URSA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Armii Krajowej 12, 42 – 520 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000088304, NIP: 5341413645, nr BDO: 000018791, wysokość kapitału zakładowego: 8 500 000,00 zł (dalej: „URSA Polska”) ustala następujące warunki korzystania z Aplikacji TERMO:

 1. Pobranie Aplikacji (zarówno w wersji wymagającej, jak i niewymagającej instalacji) jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika Umowy Licencyjnej oraz regulacji opisanych niżej w pkt 2 – 5.
 2. Informacje zawarte w Aplikacji, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Aplikacja może zawierać przekierowania do zewnętrznych stron internetowych, które nie są stworzone, prowadzone, ani żaden sposób powiązane z URSA Polska. URSA Polska nie odpowiada za dokładność, trafność, aktualność czy kompletność informacji zawartych na zewnętrznych stronach internetowych.
 4. Obliczane przez Aplikację wartości są wartościami szacunkowymi i zaleca się ich weryfikację przez Użytkownika przed wykorzystaniem.
 5. Wszelkie nazwy handlowe lub znaki towarowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Instrukcja uruchamiania

Aplikacja wymaga do pracy komputera z systemem Windows. Aplikacja nie wymaga instalacji w systemie, a tylko pobrania i rozpakowania. Pobierany plik jest plikiem wykonywalnym (exe), mogą pojawić się związane z tym ostrzeżenia ochrony antywirusowej.
 1. Wybierz lub utwórz folder, w którym chcesz umieścić aplikację.
 2. Pobierz plik, klikając w klawisz "Pobierz" poniżej.
  Przeglądarka może zapytać, czy chcesz otworzyć plik, czy go zachować.
  • Jeśli wybierzesz "otwórz", pojawi się okno Eksploratora Plików, a w nim folder Termo_20200305. Uwaga: nie próbuj jeszcze uruchomić aplikacji. Najpierw przeciągnij folder Termo_20200305 do wybranej lokalizacji i poczekaj na rozpakowanie plików.
  • Jeśli wybierzesz "zachowaj", poczekaj na pobranie pliku Pakiet_termo.zip, następnie zlokalizuj pobrany plik i rozpakuj go do wybranego wcześniej folderu.
 3. Zlokalizuj plik aplikacji Termo. Plik będzie znajdować się w folderze Termo_20200305 zaś folder Termo_20200305 w wybranej przez Ciebie lokalizacji.
 4. W celu uruchomienia aplikacji uruchom plik Termo. Możesz też utworzyć skróty do pliku.Pobierz