Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 38 in /home/platne/serwer27067/public_html/plugins/system/fix404errorlinks/fix404errorlinks.php on line 1207
URSA - Dlaczego URSA?

 

Dlaczego URSA?

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe systemy rozwiązań w zakresie izolacji termicznej i akustycznej budynków o różnym przeznaczeniu - od mieszkalnych, poprzez usługowe, po przemysłowe. Proponujemy cztery grupy produktów, które wzajemnie się uzupełniając, tworzą jedyną w swoim rodzaju gamę materiałów odznaczających się najwyższą jakością, funkcjonalnością, wszechstronnością zastosowań i łatwością montażu. Wykorzystanie rozwiązań termoizolacyjnych URSA oznacza zaufanie doświadczeniu ekspertów i zgodność z najsurowszymi standardami; to przewaga korzyści nad poniesionymi kosztami i szybki zwrot wartości inwestycji. URSA dostarcza materiały do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej na najwyższym poziomie, zapewniające doskonałą cyrkulację powietrza, higienę i nieszkodliwość dla zdrowia. To, co wyróżnia nasze produkty spośród innych, to gwarancja szeroko pojętego komfortu i bezpieczeństwa dla ich użytkowników. Decydując się na zastosowanie izolacji URSA, nasi Klienci mają pewność, że w użytkowanych pomieszczeniach będą czuć się przyjemnie zarówno upalne letnie dni, jak i w czasie srogich i mroźnych zim. W każdej sytuacji pogodowej zapewniamy ciszę, ciepło, komfort i bezpieczeństwo oferując tym samym spokój i warunki sprzyjające relaksowi i dobremu samopoczuciu.


Izolacja termiczna

Ochrona przed ciepłem i zimnem
URSA zapewnia doskonałe materiały do izolacji termicznej, dzięki którym możliwe jest utrzymanie ciepła w zimne i mroźne dni i ożywczego chłodu w czasie upałów.
Przy wyborze ocieplenia należy zwracać uwagę na współczynnik przewodzenia ciepła danego materiału, czyli lambda (λ) - to cecha opisująca ile energii cieplnej materiał przewodzi. Im niższa jej wartość i większa grubość materiału, tym lepsze właściwości izolacyjne on posiada. Tym samym, im niższa lambda, tym materiał ma lepsze właściwości izolacyjne (mniej energii zostanie przez niego przepuszczone lub mniej energii trzeba wydatkować, aby utrzymywać stałą różnicę temperatur po obu stronach przegrody).
Kluczem dobrej warstwy izolacyjnej jest duży opór cieplny (R) warstwy materiału. Im wyższy opór cieplny, tym warstwa materiału ma lepsze właściwości izolacyjne. Można go uzyskać na dwa sposoby: zwiększając grubość izolacji lub zmniejszając lambdę. Z punktu widzenia termiki oba sposoby są sobie równoważne, lecz pod względem komfortu i oszczędności przestrzeni niska lambda to lepsza lambda.

Produkty URSA cechuje niski współczynnik przewodzenia ciepła. Jednocześnie posiadamy szeroki wybór materiałów z jego różnymi wartościami, co umożliwia dostosowanie do Warunków Technicznych i zróżnicowanych wymagań konkretnych inwestycji.
Dzięki swoim właściwościom takim jak miękkość i sprężystość, wełna mineralna URSA doskonale wypełnia przestrzenie minimalizując tym samym ryzyko wystąpienia tzw. mostków termicznych. Mostek termiczny to miejsce w przegrodzie cieplnej budynku, w którym przewodnictwo cieplne jest znacznie większe niż w pozostałej części przegrody. Przez to miejsce następuje znaczny ubytek energii cieplnej. Ciągłość i szczelność warstwy izolacji jest gwarancją eliminacji zjawiska mostków termicznych, zapewniając tym samym izolację termiczną i akustyczna, a także ochronę przed zawilgoceniem i pleśnią.


Izolacja akustyczna

Ochrona przed hałasem
Każdego dnia jesteśmy narażeni na tysiące dźwięków o różnym natężeniu. Niektóre z nich mogą nam przeszkadzać powodując dyskomfort, rozdrażnienie lub nawet ból. Dlatego izolacyjność akustyczna jest bardzo ważnym parametrem wszystkich przegród budowlanych. Dobre właściwości dźwiękochłonne materiałów izolacyjnych zapobiegają przedostawaniu się hałasu z zewnątrz oraz z sąsiednich pomieszczeń zapewniając komfort akustyczny osobom przebywającym w danym pomieszczeniu. Dlatego ważne jest, aby do wykonania przegród w budynku użyć profesjonalnych materiałów- wełny mineralnej o właściwościach dźwiękochłonnych, która poza izolacją cieplną, zapewni nam również izolację akustyczną na odpowiednim poziomie.
Dzięki swojej elastycznej strukturze i dźwiękochłonnym właściwościom materiały izolacyjne z wełny mineralnej URSA zapewniają nie tylko doskonałą izolację cieplną, ale również izolację akustyczną na najwyższym poziomie. W związku z tym są idealnym rozwiązaniem w systemach suchej zabudowy ścian działowych oraz w systemach podłogowych. Użycie szklanej wełny URSA to gwarancja ciszy, spokoju, relaksu, a co za tym idzie zdrowia i higieny.


Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo ogniowe odgrywa niezwykle istotną rolę w budownictwie.
Zastosowanie wełny mineralnej URSA zapewnia bardzo wysokie standardy w tym zakresie i stanowi ochronę samą w sobie.
O bezpieczeństwie materiału budowlanego w czasie kontaktu z ogniem decyduje euroklasa czyli klasa reakcji na ogień oznaczana kolejno od A1 do F. Najbezpieczniejsze są produkty oznaczone symbolem A1- wszystkie inne są mniej bezpieczne. Euroklasa musi być wyraźnie określona na etykiecie wyrobu i w Deklaracji właściwości użytkowych. Wełna mineralna URSA i wszystkie produkty z niej wykonane spełniają te wymogi posiadając klasę ogniową A1, co w praktyce oznacza, że są niepalne. Dzięki temu stanowią skuteczną izolację ogniową. Produkty z wełny mineralnej URSA mogą być zatem stosowane do izolacji ogniowej w ramach ochrony przeciwpożarowej tak w ściankach działowych, jak i w dachach.


Zdrowie i bezpieczeństwo użytkowania

Produkty URSA są wytwarzane zgodnie z wszelkimi zasadami gwarantującymi bezpieczeństwo ich użytkowania.
Posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty i spełniają najwyższe normy i standardy. Zgodnie z przepisami odnoszącymi się do wyrobów z wełny mineralnej produkty URSA posiadają certyfikat jakości CE, który potwierdza zgodność danego wyrobu i procesu jego wytwarzaniaz wymaganiami normy PN-EN 13162 lub Aprobaty Technicznej. Podczas produkcji przeprowadza się szczegółową kontrolę parametrów wełny URSA i płyt URSA XPS, dzięki czemu klient otrzymuje materiały o sprawdzonych parametrach.
Wyroby URSA opatrzone są znakiem EUCEB, co dowodzi, że produkty z wełny mineralnej są wykonane z włókien zwolnionych z europejskiej klasyfikacji rakotwórczości, nie zawierają bowiem żadnych szkodliwych substancji.
Dodatkowo, wyroby izolacyjne URSA są znaczone symbolem jakości RAL.
Ponadto, z uwagi na swe właściwości takie jak wodoodporność i paroprzepuszczalność, materiały izolacyjne wykonane z mineralnej wełny szklanej URSA są odporne na działanie pleśni i grzybów zapewniając jednocześnie doskonałą cyrkulację powietrza w pomieszczeniach. Jako materiał nieorganiczny nie stanowią również pożywki dla gryzoni czy insektów. Walory te znacznie podnoszą higienę użytkowania pomieszczeń, w których zastosowano izolację URSA.
Dzięki unikalności składu, właściwościom i zgodności z najwyższymi normami i wymogami, materiały z mineralnej wełny szklanej URSA to zrównoważone i przyjazne dla środowiska produkty wysokiej jakości, które z powodzeniem można stosować w celu izolacji termicznej i akustycznej budynków bez jakiegokolwiek ryzyka dla zdrowia, bezpieczeństwa czy komfortu użytkowników.


Efektywność energetyczna

Zużycie energii w budynkach mieszkalnych i komercyjnych stanowi około 40% całkowitego zużycia energii w UE i powoduje 36% całkowitej emisji CO2 w UE.
Jednak potencjał oszczędności energii do roku 2020 jest olbrzymi. Możliwe jest bowiem zmniejszenie wykorzystania energii w tym sektorze aż o 30%, co oznacza redukcję całkowitego zużycia energii w UE aż o 11%. Należy zatem powziąć odpowiednie kroki i podjąć zdecydowane działania w tym zakresie, tym bardziej, że zużycie energii stale rośnie.
Zastosowanie rozwiązań termoizolacyjnych URSA zwiększa efektywność energetyczną w budownictwie i przynosi realne oszczędności w każdym wymiarze. Co oczywiste, pozwala ograniczyć koszty związane z ogrzewaniem budynków zimą, a także te wynikające z ich chłodzenia latem. Izolacja cieplna budynków przynosi także korzyści środowisku naturalnemu i wspiera zrównoważony rozwój, ponieważ podnosząc komfort życia jednocześnie ogranicza zużycie zasobów naturalnych, zmniejsza zużycie energii i redukuje emisję CO2 do atmosfery.
Izolacja termiczna budynków gwarantuje zwiększenie efektywności energetycznej budynków oferując ogromny potencjał w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i poprawy bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej redukcji kosztów.
Podnoszenie efektywności energetycznej budynków jest kluczem do pogodzenia konieczności ochrony środowiska naturalnego z potrzebą oszczędności kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu użytkowania.


Środowisko i recykling

Wszystkie działania URSA propagują wartości proekologiczne i wspierają ochronę środowiska naturalnego.
Wspólnie z naszymi partnerami podejmujemy wysiłek propagowania korzyści wynikających z racjonalnego zużycia energii i gospodarowania nią. Staramy się podnosić rangę tego problemu na międzynarodowej arenie politycznej.
Idea ochrony środowiska towarzyszy nam na każdym etapie naszej pracy- od koncepcji, poprzez projekt i badania aż do procesu produkcji materiałów izolacyjnych i ich zastosowanie w budownictwie.
Głównymi surowcami używanymi do produkcji wełny szklanej są piasek i pochodząca z odzysku stłuczka szklana, którą poddajemy recyklingowi. Mineralna wełna szklana URSA powstaje zatem w większości z poddawanych ponownemu wykorzystaniu surowców wtórnych i piasku, którego zużycie nie narusza równowagi środowiska naturalnego. W procesie wytwarzania wełny szklanej nie dochodzi do emisji szkodliwych substancji, zaś produktem ubocznym jest jedynie woda.
Dzięki temu wełna mineralna URSA jest naturalnym materiałem nadającym się w 100% do recyklingu i łączy w sobie dwie najważniejsze cechy z punktu widzenia skuteczności działania warstwy izolacyjnej: trwałość i stabilność wymiarów oraz stałość i stabilność własności izolacyjnych.


Poza najważniejszymi cechami i właściwościami mineralnej wełny szklanej URSA, takimi jak izolacyjność termiczna i akustyczna, niepalność, energooszczędność i szeroko pojęta ekologiczność, posiada ona wiele innych walorów istotnych dla inwestorów, wykonawców i użytkowników. Są to: bardzo niska masa własna, łatwość w transporcie i przechowywaniu, łatwość i prostota stosowania i montażu, zdolność do kompresji, wodoodporność i paroprzepuszczalność, możliwość zagospodarowania niemal wszystkich odpadów ze względu na sprężystość i łatwość w docinaniu, ekonomiczność. Wszystko to sprawia, że zastosowanie produktów z mineralnej wełny szklanej URSA jest optymalnym rozwiązaniem w zakresie izolacji w budownictwie.