Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 38 in /home/platne/serwer27067/public_html/plugins/system/fix404errorlinks/fix404errorlinks.php on line 1207
URSA - Dach płaski

 

Zastosowania materiałów termoizolacyjnych URSA - dach płaski (stropodach pełny w systemie odwróconym)
Dachy płaskie

Dach płaski

Dach odwrócony, czyli stropodach pełny w systemie odwróconym, jest szczególnym rodzajem dachu płaskiego. To przekrycie budynku o odwróconym układzie warstw izolacji termicznej. Zaletą odróżniającą go od klasycznego dachu płaskiego jest swoboda poruszania się po konstrukcji, a nawet jej aranżacja w postaci tarasów, ogrodów, parkingów i innych miejsc użytkowych lub przestrzeni rekreacyjnych. Dachy płaskie są domeną budownictwa przemysłowego i użytkowego, a w budownictwie mieszkaniowym zdecydowanie częściej niż w domach jednorodzinnych występują budynkach wielorodzinnych.

 

 

 

Prawidłowo wykonany dach odwrócony jest wytrzymały na obciążenia związane z ciężarem własnym oraz powodowane śniegiem i parciem wiatru. Odznacza się odpornością na utratę ciepła, nadmierne nagrzewanie, wahania temperatur, opady i uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas eksploatacji. Przy izolacji termicznej dachów płaskich szczególną uwagę należy zwrócić na dobór materiałów. Wodoodporne panele URSA XPS optymalnie izolują płaskie dachy i chronią znajdujące się pod nimi wnętrza przed wilgocią, mrozem, nadmiernym nagrzewaniem, są także odporne na duże obciążenia i wytrzymałe na ściskanie, a swym ciężarem nie obciążają konstrukcji budynku, co świetnie sprawdza się w przypadku dachu odwróconego.
Tarasy Dachy płaskie odwrócone mogą pełnić rolę tarasów, a właściwie dachów tarasowych. Poza dodatkową przestrzenią, dają olbrzymie możliwości aranżacyjne, a to niezaprzeczalny atut budynków posiadającego taki rodzaj przekrycia. Istotnym elementem budowy tarasu na dachu odwróconym jest poprawne wykonanie izolacji w celu zabezpieczenia pomieszczeń znajdujących się poniżej tarasu oraz samej warstwy izolacyjnej, przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem czynników zewnętrznych. Dlatego należy używać odpowiednich materiałów termoizolacyjnych, które cechuje:
 • hydrofobowość,
 • wodoodporność,
 • odporność na wielokrotne zamrażanie, rozmrażanie i roszenie,
 • niewielki ciężar,
 • wytrzymałość i odporność na duże obciążenia oraz działanie czynników mechanicznych, zarówno w czasie instalacji jak i eksploatacji.
Połączenie wszystkich tych cech oferuje firma URSA w postaci płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, które dodatkowo dostępne są z różnymi poziomami dopuszczalnych naprężeń ściskających i można je dobrać zgodnie z wymaganiami i rodzajem zastosowanej technologii budowlanej.

Dach zielony To specjalny, wielowarstwowy rodzaj pokrycia dachowego, którego wierzchnią warstwę stanowi podłoże gruntowe umożliwiające sadzenie roślin. Specyfika dachów zielonych w systemie odwróconym stawia przed projektantem i wykonawcą wysokie wymagania, jednak takie rozwiązanie budowlane to wartość sama w sobie- tak ze względów architektonicznych, estetycznych, jak i ekologicznych i wpływających na poprawę komfortu życia mieszkańców. Stropodachy „zielone” projektuje się jako dachy z wymagającą sporych nakładów pracy zielenią intensywną (nasadzenia łącznie z krzewami i niskimi drzewami) lub ekstensywną (trawy, byliny), która nie wymaga tak troskliwej pielęgnacji. W tego typu stropodachach należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj izolacji. Musi ona być całkowicie wodoszczelna, mrozoodporna, wytrzymała i odporna na ściskanie, przerastanie korzeni oraz grzyby i pleśnie.

Wszystkie te zadanie realizują płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS firmy URSA. Ich zastosowanie do izolacji dachów zielonych pozwala w pełni korzystać z wszelkich walorów takiego rodzaju przekrycia.

Wskazówki montażowe
 • przygotowanie podłoża. Przed przystąpieniem do prac dekarskich należy bezwzględnie sprawdzić stan podłoża, to znaczy: tolerancje wymiarowe, przydatność podłoża ze względu na przeniesienie siły ssania wiatru, nachylenie (spadki – minimalny spadek dla stropodachów „odwróconych” 1,5÷2%) oraz czy miejsca na osadzenie wpustów są w zagłębieniach,
 • szczeliny dylatacyjne powinny być przewidziane przez projektanta i widoczne w podłożu,
 • wstępne gruntowanie może być zastąpione warstwą rozdzielającą lub wyrównawczą. Jest ono konieczne w przypadku bezpośredniego układania materiałów bitumicznych na podłożu,
 • hydroizolacja. W stropodachach „odwróconych” jako warstwę hydroizolacji najczęściej stosuje się:
  - modyfikowane polimerami pokrycia bitumiczne na bazie tkanin z włókna szklanego lub poliestru,
  - jednowarstwowe folie polimerowe (PCW),
  - folie z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM),
  - masy asfaltowe.
 • warstwy rozdzielające mogą być wykonane z:
  - perforowanych pap bitumicznych,
  - folii polietylenowych, włókniny z tworzyw sztucznych,
  - mat piankowych,
  - nasyconego papieru itp.
 • płyty XPS mogą być układane w jednej lub dwóch warstwach. Montuje się je „mijankowo”, tzn. z przesunięciem spoin płyt o 1/2 długości w co drugiej warstwie na powierzchni płyty podłogowej. Krawędzie montowanych płyt łączone są na zakład lub na styk,
 • warstwa „balastowa”. W zależności od przeznaczenia stropodachu „odwróconego” warstwą balastową może być:
  - żwir płukany 16/32 mm, o minimalnej grubości 5 cm,
  - konstrukcja jezdna z wykończeniem na przykład z prefabrykowanych płyt żelbetowych, kostki brukowej czy płyty wylewanej na miejscu,
  - warstwa glebowa pozwalająca na uprawę roślinności ekstensywnej lub intensywnej,
  - płytki gresowe instalowane na wylewce betonowej.
 • płyty URSA XPS mogą być instalowane na ukończonych podłożach. W przypadku przerw technologicznych w montażu powinny być osłonięte jasną folią osłaniającą płyty XPS przed działaniem promieni UV. Zalecenie to dotyczy także składowania płyt w przypadku rozpakowania.

 

 

Produkty rekomendowane
Wodoodporna i odporna na ściskanie płyta izolacyjna typu N-III, o gładkiej powierzchni oraz zakładkowym wykończeniu boków, wykonana z polistyrenu ekstradowanego, produkowana na bazie CO2. Występuje w 4 grubościach.
Więcej


Wodoodporna płyta izolacyjna typu N-V, o podwyższonej odporności na ściskanie i gładkiej powierzchni oraz zakładkowym wykończeniu boków, wykonana z polistyrenu ekstradowanego, produkowana na bazie CO2. Występuje w 4 grubościach.
Więcej


Wodoodporna i odporna na ściskanie płyta izolacyjna typu N-VII, o gładkiej powierzchni oraz zakładkowym wykończeniu boków, wykonana z polistyrenu ekstradowanego, produkowana na bazie CO2. Produkt cechuje największa odporność na ściskanie, jest stosowany na najbardziej wymagających powierzchniach. Występuje w 3 grubościach.
Więcej


 

 

 

Do pobrania