Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 38 in /home/platne/serwer27067/public_html/plugins/system/fix404errorlinks/fix404errorlinks.php on line 1207
URSA - Dach skośny

 

Dach skośny

Dach skośny jest wielowarstwową przegrodą o dużym kącie nachylenia do poziomu. To najpowszechniejszy rodzaj przekrycia budynków mieszkalnych, który pozwala w pełni wykorzystać znajdującą się pod nim przestrzeń do celów użytkowych. Dla takiego zadaszenia zaleca się izolację dwuwarstwową. 1 warstwa izolacji instalowana jest pomiędzy krokwiami i licowana do ich dolnej powierzchni. 2 warstwa izolacji instalowana jest poprzecznie do pierwszej bezpośrednio poniżej krokwi. Pozwala to uniknąć powstawania mostków termicznych i niweluje ewentualne niedokładności montażu.

 

 

 

Mineralna wełna szklana URSA GLASSWOOL i PUREONE to doskonałe materiały do izolacji dachu skośnego. Cechują je bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej, akustycznej i ogniowej. Dzięki swej sprężystości wełna URSA szczelnie wypełnia przestrzenie, a możliwość przycinania jej do pożądanych rozmiarów minimalizuje straty materiału i powstawanie odpadów. Mineralna wełna szklana URSA to produkt ekologiczny, bezpieczny dla zdrowia człowieka, jednocześnie podnoszący komfort życia.
Izolacja między krokwiami W przypadku dachu z pełnym deskowaniem (deski, płyty OSB, etc.) grubość izolacji z wełny powinna być mniejsza 2-4 cm od wysokości krokwi, aby zapewnić drożną szczelinę wentylacyjną. W przypadku stosowania membrany wysokoparoprzepuszczalnej, grubość izolacji instalowanej pomiędzy krokwiami może być równa wysokości krokwi, a wełna może przylegać bezpośrednio do takiej membrany.
Izolacja pod krokwiami Jej grubość zależy od oczekiwanej wartości oporu termicznego (R) i jest uzupełnieniem dla izolacji instalowanej pomiędzy krokwiami. Wełnę instaluje się prostopadle do krokwi, a elementami utrzymującymi wełnę jest konstrukcja nośna dla przyszłej zabudowy wykończeniowej poddasza.
Wskazówki montażowe
  • po otwarciu opakowania (rolki wełny) należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do wymiarów nominalnych, w razie potrzeby wełnę należy strzepnąć chwytając za dwa narożniki,
  • instalować należy wyłącznie produkt nieposiadający żadnych wad,
  • ostrym narzędziem należy uciąć przy prostej listwie pas wełny długości równej odległości w świetle między krokwiami (w miejscu montażu) plus 2 cm naddatku potrzebnego na zaklinowanie wełny pomiędzy krokwiami,
  • wełna powinna być docięta i zamontowana w taki sposób, aby zamontowane sąsiednie płyty szczelnie przylegały do siebie (tj. nie było szczeliny pomiędzy płytami oraz pomiędzy płytą a konstrukcją nośną dachu),
  • montaż wełny może nastąpić wyłącznie w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza w czasie montażu, jak i stale po jego wykonaniu nie przekracza wartości wskazanych przez producenta systemu GK i jednocześnie w warunkach braku występowania zjawiska wykraplania pary wodnej w wełnie,
  • przy membranie o wysokiej paroprzepuszczalności ułożonej na krokwiach, wełnę instalowaną pomiędzy krokwiami dosuwa się bezpośrednio do niej. Przy konstrukcji z pełnym deskowaniem lub membranie o niskiej paroprzepuszczalności zalecana jest szczelina wentylacyjna od 2 ÷ 4 cm. Podczas układania pasów wełny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej szczególnie istotne jest pozostawienie jej w całości drożnej. W tym celu można przymocować listwy ograniczające lub przewiązać ocynkowany drut stalowy,
  • druga warstwa izolacji układana jest w poprzek pod krokwiami, między listwami drewnianymi, profilami metalowymi CD zamocowanymi na wieszakach lub elementami ES suchej zabudowy przymocowanymi do krokwi. Przed zamontowaniem profili metalowych należy umieścić w nich przycięte paski wełny, w celu minimalizacji mostków termicznych,
  • na tak wykonanej izolacji termicznej układana jest folia paroizolacyjna. Mocuje się ją zszywkami do łat drewnianych lub w przypadku profili stalowych – taśmą dwustronnie klejącą. Należy przewidzieć zakłady między arkuszami folii szerokości ok. 10 cm. Dla poprawienia szczelności przegrody wskazane jest łączyć zakłady folii przy pomocy taśmy dwustronnie klejącej. Miejsca na obrzeżach folii (połączenia z murłatą, ścianą szczytową itp.) powinny być uszczelnione,
  • ostatecznym wykończeniem poddasza są płyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe, panele drewniane itp. Montaż wszystkich elementów suchej zabudowy należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów.

 

 

Produkty rekomendowane
Paroprzepuszczalna i kompresowana mata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej w postaci rulonu o najniższej lambdzie wśród produktów z wełny mineralnej w Polsce (0,031 W/mK). To produkt z linii premium. Nie chłonie wody, wyprodukowany z włókien hydrofobizowanych (niezatrzymujących wody). Posiada wytrasowane linie przerywane ułatwiające precyzyjne przycinanie do pożądanych wymiarów i kształtów. Wyróżnia się wszechstronnością zastosowań. Występuje w 3 grubościach.
Więcej


Paroprzepuszczalna i kompresowana mata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej w postaci rulonu. To produkt linii premium. Nie chłonie wody wyprodukowany z włókien hydrofobizowanych (niezatrzymujących wody). Posiada wytrasowane linie przerywane ułatwiające precyzyjne przycinanie do pożądanych wymiarów i kształtów. Wyróżnia się wszechstronnością zastosowań. Występuje w 3 grubościach.
Więcej


Mata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej w rolce. Produkt jest paroprzepuszczalny, kompresowany, posiada wytrasowane linie przerywane pomagające w precyzyjnym przycinaniu materiału, dostępny w 3 grubościach.
Więcej


Mata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej w rolce. Produkt jest paroprzepuszczalny, kompresowany, posiada wytrasowane linie przerywane pomagające w precyzyjnym przycinaniu materiału, dostępny w 5 grubościach.
Więcej


Mata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej w rolce. Produkt jest paroprzepuszczalny, kompresowany. Mata posiada wytrasowane linie ułatwiające przycinanie wełny.
Więcej


Mata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej w rolce. Produkt jest paroprzepuszczalny oraz kompresowany.
Więcej


Mata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej w rolce. Produkt jest paroprzepuszczalny oraz kompresowany.
Więcej


 

 

 

Do pobrania