Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 38 in /home/platne/serwer27067/public_html/plugins/system/fix404errorlinks/fix404errorlinks.php on line 1207
URSA - Ściany fundamentowe

 

Ściany fundamentowe

Ściana fundamentowa jest najczęstszym rodzajem fundamentów stosowanym w jednorodzinnym budownictwie mieszkaniowym. Jej głównym zadaniem jest bezpieczne przeniesienie na grunt wszelkich obciążeń generowanych przez budynek i jego użytkowników. W przypadku budynków podpiwniczonych ściany fundamentowe wydzielają także przestrzeń podpiwniczenia. Z względu na poziom wód gruntowych rozróżnia się ściany (fundamenty) pracujące pod naporem wody gruntowej (kiedy poziom wody gruntowej jest wyższy od posadowienia budynku) lub bez naporu wody gruntowej, kiedy poziom wody gruntowej jest poniżej posadowienia budynku.

 

 

 

Właściwa termoizolacja w połączeniu z hydroizolacją (kiedy jest ona wymagana) to klucz do właściwej pracy ścian fundamentowych i zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach zarówno bezpośrednio sąsiadujących ze ścianą jak i tymi powyżej ściany fundamentowej. Izolacja ściany poniżej poziomu gruntu winna być przedmiotem zainteresowania i uwagi na równi ze ścianami zewnętrznymi budynku zwłaszcza, że dostęp do tych ścian jest możliwy praktycznie jedynie na etapie wznoszenia budynku. Właściwe dobranie skutecznej warstwy izolacji termiczne oraz właściwe je wykonanie jest kluczem do osiągnięcia komfortu termicznego i zapewniania budowli właściwych warunków pozwalających na długowieczną eksploatację bez awarii i uszkodzeń.
Wskazówki montażowe Ściany fundamentowe bez naporu wody gruntowej:
 • przygotować i oczyścić ścianę fundamentową,
 • wykonać się odpowiedni typ hydroizolacji zależny od występujących warunków gruntowo-wodnych (dobrać tak, aby w jej składzie chemicznym nie było rozpuszczalników organicznych destruktywnie oddziałujących na polistyrenowe płyty URSA XPS),
 • montować płyty URSA XPS „mijankowo”, tzn. z przesunięciem spoin płyt o 1/2 ich długości w co drugiej warstwie na powierzchni ściany fundamentowej. Krawędzie montowanych płyt łączyć są na zakład. Płyty mogą być układane poziomo lub pionowo w zależności od rozwiązań projektowych,
 • mocowanie do ściany tzw. metodą „na placki” (5-6 sztuk na płytę), opierając pierwszy rząd płyt na odsadzce ławy fundamentowej (aby uniknąć ich obsunięć),
 • płyty w pierwszej warstwy należy „sfazować” dłuższy bok płyt, aby docisnąć go do fasety fundamentu,
 • do klejenia płyt należy używać kleju bitumicznego przeznaczonego również do klejenia styropianu lub masy, z której wykonano warstwę hydroizolacji,
 • płyty URSA XPS montować do wysokości ok. 0,5 m powyżej poziomu terenu,
 • zakończyć instalację płyt XPS powyżej poziomu stropu nad piwnicą,
 • dobrą praktyką jest, kiedy termoizolacja ścian fundamentowych w sposób ciągły przechodzi w  termoizolację części cokołowej, a  następnie w izolację termiczną ściany zewnętrznej budynku,
 • w żadnym wypadku nie należy mocować płyt URSA XPS mechanicznie – kotwienie spowoduje uszkodzenie warstwy hydroizolacji!
 • ostatnią czynnością jest zasypanie wykopu fundamentowego i odpowiednie jego zagęszczenie,
 • płyty URSA XPS mogą być instalowane na ukończonych podłożach. W przypadku przerw technologicznych w montażu powinny być osłonięte jasną folią osłaniającą płyty XPS przed działaniem promieni UV. Zalecenie to dotyczy także składowania płyt w przypadku rozpakowania.

Ściany fundamentowe przy naporze wody gruntowej:
 • przygotować i oczyścić ścianę fundamentową,
 • wykonać się odpowiedni typ hydroizolacji zależny od występujących warunków gruntowo-wodnych (dobrać tak, aby w jej składzie chemicznym nie było rozpuszczalników organicznych destruktywnie oddziałujących na polistyrenowe płyty URSA XPS),
 • montować płyty URSA XPS „mijankowo”, tzn. z przesunięciem spoin płyt o 1/2 ich długości w co drugiej warstwie na powierzchni ściany fundamentowej. Krawędzie montowanych płyt łączyć są na zakład. Płyty mogą być układane poziomo lub pionowo w zależności od rozwiązań projektowych,
 • montować płyty URSA XPS używając bezrozpuszczalnikowych klejów na zimno,
 • płyty muszą być przyklejane całą swą powierzchnią do ściany fundamentowej, aby wyeliminować przenikanie wody pomiędzy płytę a ścianę fundamentową,
 • klej nakładać na bitumiczną warstwę hydroizolacji oraz na płyty URSA XPS za pomocą „grabek”, po czym płyty URSA XPS docisnąć do ściany fundamentowej,
 • jeżeli w strefie cokołowej zastosowano płyty URSA XPS o powierzchni gładkiej należy je uszorstnić specjalną tarką dla lepszego przylegania zaprawy,
 • płyty w pierwszej warstwy należy „sfazować” dłuższy bok płyt, aby docisnąć go do fasety fundamentu,
 • do klejenia płyt należy używać kleju bitumicznego przeznaczonego również do klejenia styropianu lub masy, z której wykonano warstwę hydroizolacji,
 • płyty URSA XPS montować do wysokości ok. 0,5 m powyżej poziomu terenu,
 • zakończyć instalację płyt XPS powyżej poziomu stropu nad piwnicą,
 • dobrą praktyką jest, kiedy termoizolacja ścian fundamentowych w sposób ciągły przechodzi w  termoizolację części cokołowej, a  następnie w izolację termiczną ściany zewnętrznej budynku,
 • w żadnym wypadku nie należy mocować płyt URSA XPS mechanicznie – kotwienie spowoduje uszkodzenie warstwy hydroizolacji!
 • ostatnią czynnością jest zasypanie wykopu fundamentowego i odpowiednie jego zagęszczenie,
 • płyty URSA XPS mogą być instalowane na ukończonych podłożach. W przypadku przerw technologicznych w montażu powinny być osłonięte jasną folią osłaniającą płyty XPS przed działaniem promieni UV. Zalecenie to dotyczy także składowania płyt w przypadku rozpakowania.

 

 

Produkty rekomendowane
Płyta izolacyjna z mineralnej wełny szklanej. Produkt jest nielaminowany, paroprzepuszczalny oraz kompresowany. Płyta wyprodukowana z włókien hydrofobizowanych (zwiększona odporność na nasiąkanie wodą).
Więcej


Mata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej w rolce pokrytej z jednej strony wzmocnionym welonem szklanym o włóknach hydrofobizowanych. Materiał jest lekki, kompresowany, paroprzepuszczalny i sprężysty.
Więcej


Płyta izolacyjna z mineralnej wełny szklanej. Materiał pokryty jest jednostronnie welonem szklanym w kolorze czarnym. Produkt jest paroprzepuszczalny i niekomprymowany. Płyta wyprodukowana z włókien hydrofobizowanych (nie zatrzymujących wody).
Więcej


Płyta izolacyjna z mineralnej wełny szklanej. Produkt jest paroprzepuszczalny, kompresowany. Materiał pokryty jest jednostronnie welonem szklanym w kolorze czarnym. Płyta wyprodukowana z włókien hydrofobizowanych.
Więcej


Płyta izolacyjna z mineralnej wełny szklanej. Produkt jest nielaminowany i paroprzepuszczalny.
Więcej


Pasy z mineralnej wełny szklanej o zwiększonej gęstości. Produkt jest paroprzepuszczalny. Materiał jest nawinięty w zwoje.
Więcej