Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 38 in /home/platne/serwer27067/public_html/plugins/system/fix404errorlinks/fix404errorlinks.php on line 1207
URSA - Ściany wewnętrzne

 

Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne

Lekkie ścianki działowe to nienośne przegrody wewnętrzne, instalowane w obrębie istniejącej konstrukcji budynku, służące do wydzielania pomieszczeń i stref. Nie są one częścią konstrukcji nośnej i nie mogą przenosić żadnych obciążeń pochodzących od innych elementów konstrukcji, zatem muszą być na tyle lekkie, aby stropy mogły przenieść pochodzące od nich obciążenie. Jedocześnie muszą zapewnić komfort akustyczny oraz bezpieczeństwo pożarowe na zakładanym poziomie.

 

 

 

Najpowszechniejszymi rodzajami ścianek działowych są systemy szkieletowe oparte na konstrukcji z profili stalowych wypełnionych materiałami akustycznymi oraz poszyciu w formie płyt gipsowo-kartonowych. Izolacja akustyczna tego rodzaju ścian działowych jest niezbędna. Jej zadaniem jest pochłanianie hałasu i jednoczesna ochrona przed ogniem. URSA oferuje szeroką gamę wyrobów do wypełniania ścianek działowych dostosowanych do indywidualnych wymagań i potrzeb. Mineralna wełna szklana URSA GLASSWOOL jest materiałem niepalnym i wyjątkowo dźwiękochłonnym. Wymiary płyt URSA są dopasowane do standardowych profili konstrukcji szkieletowej, pozwalając na wypełnienie przestrzeni bez konieczności docinania lub upychania wełny. Dzięki swej sprężystość wełna URSA GLASSWOOL szczelnie wypełnia konstrukcję bez ryzyka powstania obszarów o przerwanej ciągłości izolacji, co mogłoby pogorszyć własności akustyczne ścianki działowej. Wełna mineralna URSA GLASSWOOL jest niezwykle elastyczna i sprężysta, co pozwala na bardzo łatwe rozprowadzanie dodatkowych instalacji znajdujących się w ściankach bez konieczności kłopotliwego długotrwałego docinania czy nacinania. Dzięki zastosowaniu wełny mineralnej URSA GLASSWOOL, w każdym pomieszczeniu można czuć się bezpiecznie ciesząc się spokojem i ciszą.
Wskazówki montażowe
 • po rozpakowaniu paczki należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do wymiarów nominalnych, delikatne wstrząśniecie może przyśpieszyć rozprężanie,
 • grubość wełny dobrać tak, aby przestrzeń między płytami suchej zabudowy (GK) wypełnić w 100%,
 • przycinana szerokość pasa/płyty z wełny powinna być dokładnie taka sama jak rozstaw słupków konstrukcji,
 • na styku konstrukcji ze ścianą murowaną, podłogą i sufitem stosować taśmy akustyczne, np. URSA TRS,
 • instalować należy wyłącznie produkt nieposiadający żadnych wad,
 • wełna musi być docięta w taki sposób, aby szczelnie wypełniała przestrzeń między profilami konstrukcji ścianki działowej GK (brak szczelin między wełną a profilami i pomiędzy poszczególnymi płytami z wełny),
 • wełna musi być dokładnie włożona w głąb profilu konstrukcyjnego ścianki działowej GK tak, aby nie powstały żadne szczeliny pomiędzy wełną a ściankami profilu konstrukcyjnego systemu GK,
 • URSA rekomenduje, aby grubość zastosowanej wełny w 100% wypełniała przestrzeń w profilu i jednocześnie wypełniała 100% przestrzeni między płytami GK,
 • montaż wełny może nastąpić wyłącznie w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza w czasie montażu, jak i stale po jego wykonaniu nie przekracza wartości wskazanych przez producenta systemu GK i jednocześnie w warunkach braku występowania zjawiska wykraplania pary wodnej w wełnie,
 • w sytuacjach tego wymagających, należy stosować warstwę paroizolacji bezpośrednio pod warstwą poszycia z płyt GK,
 • ścianka działowa GK powinna być montowana zgodnie z wytycznymi producenta systemu GK.

 

 

Produkty rekomendowane
Płyta izolacyjna z mineralnej wełny szklanej w rolce. Produkt jest nielaminowany, paroprzepuszczalny i komprymowany.
Więcej


Płyta izolacyjna z mineralnej wełny szklanej. Produkt jest nielaminowany, paroprzepuszczalny i kompresowany.
Więcej


Pasy z mineralnej wełny szklanej o zwiększonej gęstości. Produkt jest paroprzepuszczalny. Materiał jest nawinięty w zwoje.
Więcej


Płyta izolacyjna z mineralnej wełny szklanej. Produkt jest nielaminowany, paroprzepuszczalny i kompresowany. Płyta wyprodukowana z włókien hydrofobizowanych (zwiększona odporność na nasiąkanie wodą).
Więcej


Płyta izolacyjna z mineralnej wełny szklanej. Produkt jest nielaminowany, paroprzepuszczalny oraz kompresowany. Płyta wyprodukowana z włókien hydrofobizowanych (zwiększona odporność na nasiąkanie wodą).
Więcej


 

 

 

Do pobrania