Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 38 in /home/platne/serwer27067/public_html/plugins/system/fix404errorlinks/fix404errorlinks.php on line 1207
URSA - Ściany zewnętrzne

 

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne to przegrody oddzielające wnętrze budynku od środowiska zewnętrznego, chroniące je przed czynnikami atmosferycznymi, wahaniami temperatury i hałasem. Muszą być wytrzymałe i trwałe, paroprzepuszczalne, wodoszczelne oraz wiatroszczelne i ognioodporne. Powinny mieć doskonałe właściwości w zakresie izolacyjności akustycznej i termicznej. Nie mogą zagrażać higienie i zdrowiu użytkowników, ani środowisku naturalnemu.

 

 

 

Firma URSA posiada bogatą ofertę produktów do izolacji ścian zewnętrznych i elewacji spełniających najsurowsze normy i wymagania stawiane takim materiałom i pozwalających uzyskać największe oszczędności ciepła. URSA GLASSWOOL i PUREONE to linie produktów z mineralnej wełny szklanej URSA dostosowanych do potrzeb najbardziej wymagających przedsięwzięć budowlanych, dających olbrzymie możliwości w zakresie izolacji ścian zewnętrznych budynków. W zależności od konstrukcji ściany zewnętrznej, URSA oferuje kompletne systemy izolacyjne. Produkty URSA z wełny szklanej można stosować tak do izolacji ścian budynków nowych, jak i modernizowanych, poprawiając izolacyjność cieplną przegród.

Ściany zewnętrzne budynków z izolacją URSA można podzielić na:
 • fasady wentylowane wykonane metodą lekką-suchą,
 • fasady wentylowane wykonane metodą ciężką-suchą,
 • mury warstwowe (szczelinowe),
 • ściany hal stalowych,
 • ściany z elementów drewnianych (szkieletowe i ściany z bali).

Fasady wentylowane - metoda lekka-sucha W metodzie tej wełna mineralna URSA izoluje konstrukcję budynku i jest stosowana wraz z okładzinami zewnętrznymi takimi jak siding, blacha aluminiowa, płyta kompozytowa.

Fasady wentylowane - metoda ciężka-sucha W tym rodzaju konstrukcji warstwa osłonowa z płyt kamiennych lub szklanych mocowana jest za pomocą systemu profili lub specjalnych elementów montażowych. Płyty z wełny mineralnej URSA przytwierdzane są mechanicznie do ściany nośnej po zewnętrznej stronie elewacji zapewniając budynkowi ochronę termiczną przez cały rok. Eliminuje to mostki termiczne związane z węzłami na łączeniu stropu ze ścianą zewnętrzną i redukuje wahania temperatury na przekroju konstrukcji. Szczelina wentylacyjna między izolacją a warstwą elewacyjną minimalizuje przegrzewanie przegrody w lecie, umożliwia stałą wentylację w razie wykroplenia lub przeniknięcia wody opadowej.

Mur warstwowy Mur warstwowy czyli szczelinowy lub podwójny, to konstrukcja z dwóch równoległych ścian: nośnej i osłonowej, połączonych ze sobą kotwami, co zwiększa izolacyjność termiczną muru. Izolacja tego rodzaju przegrody mineralną wełną szklaną URSA polega na umieszczeniu jej pomiędzy tymi dwiema warstwami i oparta jest na fundamencie. Płyty z wełny URSA mocowane są mechanicznie kotwami z talerzykami wiążącymi obie warstwy. Elementy te posiadają tzw. kapinos, umożliwiający odprowadzenie wody skroplonej poza izolację cieplną. Szczelina wentylacyjna między izolacją a warstwą elewacyjną pozwala na stałą wentylację w razie przeniknięcia wody opadowej. Stawiając ściany murów warstwowych należy pamiętać o wykonaniu zbrojenia w spoinach, dylatacji oraz otworów wentylacyjnych zgodnie ze sztuką budowlaną. Wełnę URSA można zastosować do izolacji murów warstwowych tak w przypadku budynków nowych, jak i modernizowanych.

Hale stalowe Ściany ocieplonych hal stalowych wykonane są w technologii kaset wzdłużnych z blachy stalowej lub jako obudowy z powlekanej blachy profilowanej. Kasety te eliminują stosowanie rygli ściennych i przykręcane są bezpośrednio do słupów konstrukcyjnych. Produkty URSA do izolacji cieplnej wypełniają całkowicie kasetę dzięki sprężystości włókien szklanych. W budynkach o wymaganej izolacyjności akustycznej kasety mogą posiadać perforację. Zewnętrzną obudową kaset stalowych może być blacha profilowana lub panele fasadowe. Izolacja termiczna może być wykonana jednowarstwowo lub dwuwarstwowo. Rozwiązanie dwuwarstwowe z dodatkowym rusztem jest korzystniejsze, gdyż druga warstwa izolacji poprawia izolacyjność cieplną, a konstrukcja zyskuje szczelinę wentylacyjną. By wyeliminować zjawisko mostków termicznych, stosuje się taśmy izolacyjne i uszczelniające URSA. Wszystkie produkty URSA do izolacji hal są lekkie, dają się łatwo przycinać do pożądanych rozmiarów i kształtów i są hydrofobizowane.

Ściany o konstrukcji drewnianej Ściany drewniane budynku można podzielić ze względu na konstrukcję i przeznaczenie na:
 • szkieletowe,
 • szkieletowo-ryglowe,
 • z bali drewnianych nieizolowanych (głównie letniskowe),
 • z zaizolowanych elementów bali drewnianych,
 • z bali drewnianych z dodatkową konstrukcją izolacyjną.
Mineralna wełna szklana URSA jest optymalnym materiałem do izolacji ścian o konstrukcji drewnianej. Jej stopień paroprzepuszczalności jest zbliżony do parametrów drewna, zatem nie ma problemu ze swobodnym przepływem pary wodnej przez ściany. Wełna szklana URSA gwarantuje doskonałą dźwiękochłonność i izolacyjność termiczną. Dodatkowo jest niepalna, co w przypadku budynków z drewna jest szczególnie ważne.

Wskazówki montażowe Przed wyborem kołka montażowego należy sprawdzić jego przydatność do występującego podłoża.

Klasyfikacja podłoży wg ETAG 014:
 • A – beton zwykły
 • B – bloczki ścienne pełne
 • C – pustaki ścienne lub cegły dziurawki
 • D – beton lekki
 • E – beton komórkowy
Elementy, na które należy zwracać uwagę przy wyborze łącznika:
 • długość zakotwienia → czas montażu
 • średnica kołka → czas i łatwość wiercenia (czym cieńszy tym lepiej)
 • lambda kołka → eliminacja mostków termicznych
Wskazówki montażowe:
 • prace montażowe nie powinny być wykonywane w czasie opadów atmosferycznych, ponieważ może to doprowadzić do zawilgocenia izolacji. W czasie przerw montażowych izolacja powinna być zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i wiatrem. Montaż okładziny fasady należy przeprowadzać równolegle z układaniem izolacji,
 • po rozpakowaniu materiału należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do grubości nominalnej. Wełnę można również delikatnie strzepnąć,
 • izolację montuje się welonem wierzchnim na zewnątrz przy pomocy odpowiednio dobranych łączników mechanicznych,
 • poprawny montaż izolacji na podłożu C i D gwarantuje stosowanie kołków wkręcanych umożliwiających pełną kontrolę przy dociskaniu wełny trzpieniem, wełna nie jest wtedy nadmiernie ściskana,
 • wiercenie otworów w podłożu C i D należy prowadzić „bez udaru”. Zastosowanie „udaru” może uszkodzić strukturę podłoża i osadzenie łącznika może okazać się zbyt niepewne i nietrwałe,
 • wiertło powinno mieć średnicę dokładnie dobraną do stosowanego łącznika, aby uniknąć „wpadania” kołków lub braku możliwości ich dobicia / dokręcenia,
 • zalecana głębokość wierconego otworu zależy od rodzaju podłoża i długości strefy rozporowej kołka. Przy strefie rozporowej do 4 cm – głębokość otworu wynosić powinna min. 1 cm więcej niż strefa kotwienia; przy strefie rozporowej większej niż 4 cm - odpowiednio o 2 cm więcej (zalecenie dotyczy tylko podłoży pełnych),
 • jeżeli średnica właściwego talerzyka łącznika jest zbyt mała można posłużyć się dedykowanym dodatkowym talerzykiem dociskowym zwiększającym pole docisku,
 • wbijając trzpienie kołków należy przytrzymywać ręką koszulki od dołu, tak, aby nie dopuścić do przemieszczania lub obrotu łącznika, co zapewni stabilizację kołka w pozycji właściwej dla zastosowanej grubości materiału izolacyjnego,
 • w czasie całego montażu należy zwrócić uwagę, aby welon, którym pokryta jest wełna zachował swą ciągłość. W przypadku uszkodzenia, naprawy można dokonać przy pomocy np. dodatkowej warstwy welonu. Poszczególne płyty muszą do siebie ściśle przylegać, tak, aby nie powstawały mostki termiczne. Ma to zasadnicze znaczenie przy układaniu izolacji w jednej warstwie,
 • szczelina wentylacyjna o grubości 3 ÷ 4 cm pomiędzy warstwą izolacji termicznej a okładziną zewnętrzną zapewnia właściwą wentylację przegrody. Dla fasad typu zamkniętego należy zadbać o nawiew powietrza w dolnej części ściany, wylot powietrza w krawędzi górnej fasady i możliwość odprowadzenia skroplin ze szczeliny wentylacyjnej. W wysokich budynkach należy wziąć pod uwagę „efekt kominowy” powstający w szczelinie wentylacyjnej i w razie potrzeby zastosować środki ograniczające prędkość przepływu strumienia powietrza w szczelinie między izolacją a fasadą,
 • jeżeli projektant nie przewidział w projekcie dodatkowej membrany, to powłoka z welonu wierzchniego materiału termoizolacyjnego pełni rolę wiatroizolacji,
 • na narożach ścian budynku płyty izolacyjne powinny zachodzić na siebie; zaleca się również wykonywać dodatkową powłokę z welonu szklanego lub wiatroizolacji przykrywającą niezabezpieczone części izolacji; należy również stosować zwiększoną liczbę kołków w pasie narożnym,
 • w przypadku montażu izolacji w układzie dwuwarstwowym pierwszą warstwę izolacji (przylegającą do muru) wystarczy przymocować stosując po dwa kołki rozmieszczone symetrycznie w połowie wysokości płyty. II-ga warstwa winna być mocowana zgodnie z ogólnymi zaleceniami tj. dwoma kołkami w połowie wysokości płyty oraz czterema w narożnikach. Płyty w obu warstwach należy instalować z przesunięciem mniej więcej o 1/2 szerokości i 1/2 długości względem warstw. Jeśli istnieje taka możliwość, układanie dwóch warstw można prowadzić jednocześnie za pomocą tych samych kołków.

 

 

Produkty rekomendowane
Płyta izolacyjna z mineralnej wełny szklanej. Produkt jest nielaminowany, paroprzepuszczalny oraz kompresowany. Płyta wyprodukowana z włókien hydrofobizowanych (zwiększona odporność na nasiąkanie wodą).
Więcej


Mata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej w rolce pokrytej z jednej strony wzmocnionym welonem szklanym o włóknach hydrofobizowanych. Materiał jest lekki, kompresowany, paroprzepuszczalny i sprężysty.
Więcej


Płyta izolacyjna z mineralnej wełny szklanej. Materiał pokryty jest jednostronnie welonem szklanym w kolorze czarnym. Produkt jest paroprzepuszczalny i niekomprymowany. Płyta wyprodukowana z włókien hydrofobizowanych (nie zatrzymujących wody).
Więcej


Płyta izolacyjna z mineralnej wełny szklanej. Produkt jest paroprzepuszczalny, kompresowany. Materiał pokryty jest jednostronnie welonem szklanym w kolorze czarnym. Płyta wyprodukowana z włókien hydrofobizowanych.
Więcej


Płyta izolacyjna z mineralnej wełny szklanej. Produkt jest nielaminowany i paroprzepuszczalny.
Więcej


Pasy z mineralnej wełny szklanej o zwiększonej gęstości. Produkt jest paroprzepuszczalny. Materiał jest nawinięty w zwoje.
Więcej


 

 

 

Do pobrania